Informacja o liczbie chartów zarejestrowanych w Związku Kynologicznym w Polsce
LICZBY CHARTÓW W RASACH
liczba chartów/w rasach liczba miotów/w rasach liczba szczeniąt
1998 1290/11 45/8 246
1999 1227/12 39/7 207
2000 1124/13 58/9 315
2001 1201/11 36/8 178
2002 1048/12 62/9 331
2003 1114/13 61/8 290
2004 1056/13 59/10 316
2005 1196/12 88/10 571
2006 1236/15 60/10 307
2007 1173/15 72/8 375
2008 1214/13 62/10 348
2009 1184/15 81/9 458
2010 1384/15 72/9 409
2011 1275/15 91/11 440
2012 1292/15 68/7 350
2013 1132/15 81/8 397
2014  1553/15  95/10  501
2015 1582/13 106/8  552
2016 1825/13 137/9  753
2017 1992/13 175/8  980

Informacja o liczbie chartów w ZKwP, które uzyskały tytuł Międzynarodowego Championa
2005 – 18 2013 – 15/0/1
2006 – 18 2014 – 12/0/3
2007 – 10 2015 – 12/2/2
2008 – 16 2016 – 17/0/1
2009 – 14  2017 – 17/0/5
2010 – 17
2011 – 20
2012 – 13
C.I.B/C.I.E/C.I.C
Informacja o liczbie chartów w ZKwP, które uzyskały tytuł Championa Polski
2005 – 132 2012 – 99
2006 – 80 2013 – 130
2007 – 106 2014 – 133
2008 – 125 2015 – 125
2009 – 93 2016 – 153
2010 – 108 2017 – 175
2011 – 126

Informacja o liczbie chartów w ZKwP, które uzyskały tytuł Młodzieżowego Championa Polski
2005 – 44 2012 – 34
2006 – 69 2013 – 58
2007 – 55 2014 – 69
2008 – 73 2015 – 62
2009 – 57 2016 – 73
2010 – 62 2017 – 96
2011 – 65
Championa Polski Weteranów

2015 – 5

2017 – 5

2016 – 6