Związek Kynologiczny w Polsce
KLUB CHARTA
42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 19 lok.3
tel. 34 324 46 12

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarząd Klubu Charta w Polsce przedstawia się następująco:


Maciej Lipiec
  Przewodniczący Klubu Charta w Polsce
Monika Nowak – Wiceprzewodnicząca Klubu Charta w Polsce
Łukasz Płaczkowski – Sekretarz Klubu Charta w Polsce

 

Siedzibą Klubu Charta w Polsce jest oddział w Częstochowie przy ulicy Sobieskiego 19 lok.3.

Korespondencję proszę przesyłać na podany wyżej adres oddziału lub pocztą elektroniczną:

maciej.lipiec@onet.eu

Informacje do zamieszczenia na stronie Klubu proszę przesyłać pod adres e-mail

Mamy nadzieję, że sędziowie i asystenci kynologiczni, kierownicy sekcji, właściciele i hodowcy chartów zechcą aktywnie uczestniczyć w pracach Klubu.

Serdecznie zapraszamy

Przewodniczący Klubu
MACIEJ LIPIEC

42-280 Częstochowa, ul. Trawowa 3
tel. 601 96 55 98