Maciej Lipiec
Przewodniczący Klubu Charta w Polsce

Monika Nowak
Wiceprzewodnicząca Klubu Charta w Polsce

Łukasz Płaczkowski
Sekretarz Klubu Charta w Polskce

Siedziba Klubu:
ZKwP oddział Częstochowa
ul. Sobieskiego 19 a lok.3
42-200 Częstochowa
tel. 34 324 46 12

.